Simulatsioonirühm

Simulatsioonirühm

Simulatsioonirühm on vabatahtlike ühendus, mis tegeleb erinevatel koolitustel ja õppustel kannatanute simuleerimisega. Alguse on saanud rühma tegevus aastal 2007, kui rühm osales Erna Seltsi poolt korraldavatel sõjalis-sportlikel võistlustel.

Aastast 2008 alustas rühm koostööd ka Tallinna Kiirabiga, kus mängiti kannatanuid erinevatel koolitustel ja katastroofi õppustel. Samuti simuleeriti kannatanuid ka Väike-Maarja Päästekooli igakevadisel lõpuharjutusel “Sireen”, kus saavad koostööd harjutada pääste, politsei ja kiirabi.
Hetkel simulatsioonirühm teeb põgusalt koostööd ka Politsei- ja Piirivalveametiga, kus osaletakse erinevatel õppustel kannatanute rollis.

Simulatsioonirühma eestvedajateks on Mirjam Luik ja Kristiina Vaas, kes mõlemad omandavad hetkel kõrgharidust õenduse erialal. Mirjam on varasemalt omandanud erakorralise meditsiini tehniku eriala ning töötab Tallinna Kiirabis. Kristiina on läbinud Kaitseliidus esmaabi õpetaja koolituse ning on Kaitseliidus ja Naiskodukaitses läbi viinud esmaabikoolitusi alates 2008 aastast, hetkel töötab PERHis.