Jaana Palusaar RN MA

Jaana Palusaar RN MA

Haridustee ja kogemused tervishoius:

Rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde- spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000a, hetkel Tallinna kiirabis EM õde-brigaadijuht.

Haridustee ja kogemused õpetamises:

Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi õpetaja alates 2004.

Koolituse õppemeetoditeks kasutatab lektor traditsioonilist loenguvormi (50%), praktilisi ülesandeid (50%), sealhulgas rollimänge, simulatsioone, probleemõppe meetodeid, rühmatöid. Koolitaja kasutab koolitustel illustreeritud esitlust, elustamismannekeene (täiskasvanu ja lapsed), silikoonist traumade mulaaže, AED elustamisevahendit.

Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609