Koolitused

 Esmaabikoolitus

Tervishoiu Akadeemia kõige laiem valdkond on koolitused esmaabiteemadel.
Pakume esmaabiandjate väljaõpet, esmaabi täiendõpet ning süvendatud erakorralise esmaabi koolitusi. Viimased on suunatud tervishoiutöötajatele polikliinikutes, tervisekeskustes, hooldekodudes jne. Akadeemia on välja töötanud ka esmaabikoolituse formaadid spetsiifilistele sihtrühmadele nagu näiteks esmaabi lasteasutuses, esmaabi spordiasutuses ja esmaabi ehitusel.

 

 

 

Esmaabi õppus 

Teine suund koolitustes, mida Tervishoiu Akadeemia pakub ja arendab, on esmaabiõppused, mis toimuvad välitingimustes ning on lavastatud tõetruult. Õppused on suunatud inimestele, kes on läbinud esmaabi väljaõppekursuse ning soovivad oma teadmised reaalses tegevuses, nö “põllul”, proovile panna. Õppustel mängivad “kannatanuid” reaalsed inimesed, samuti on kasutuses autovrakid, hooned, mulaažid, grimm, legendid jpm. Igale õppusele kirjutatakse eraldi stsenaarium.

 

 


<script>” title=”<script>