Krista Käit

Krista Käit

Hariduskäik:

1990-1992 Tallinna Meditsiinikool, Erakorralise meditsiini õde

1997-2001 Sisekaitseakadeemia, Pääste-tuletõrje insener

2003-2005 Tallinna Meditsiinikool, rakenduskõrgharidusõpe, üldõenduse eriala

Teenistuskäik:

1992-1997 Tallinna Kiirabi, kiirabi velsker

1993-1997 Tallinna Tuletõrje Päästekeskuse Häirekeskus, dispetšer

1997-2008 Tallinna Tuletõrje Päästeamet, kiirabi velsker

2006-… GlaxoSmithKline Eesti OÜ, tootejuht

Esmaabiõpetaja kogemus alates Päästeameti aegadest, litsentseeritud Eesti Punase Risti poolt alates märts 2005. Koolituskogemus on jätkunud ka ravimfirmas.

Pikaajaline kogemus erinevatel pääste-ja kiirabialastel õppustel.