Jaana Palusaar

Jaana Palusaar

Hariduskäik ja kogemused tervishoius:

Rakenduskõrgharidus õenduses, õde-spetsialist intensiivravi alal, erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000.a., hetkel Tallinna Kiirabis, EM õde-brigaadijuht, elustamis- ja traumainstruktor Tallinna Kiirabi koolituskeskuses.

Hariduskäik ja kogemused õpetamises:

Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika), litsenseeritud esmaabiõpetaja alates 2004.a.,õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis aastatel 2007-2012 (esmaabi, intensiivõendus), esmaabilektorina töötanud: Eesti Punane Rist (EPR) (2004-2009), G4S koolitus (2005-2008), Qvalitas Arstikeskus (end Medicover).

Koolitanud esmaabiandjaid järgmistes asutustes/firmades: Riigikantselei, Tallinna Ülikool, Hotell Barons, Radisson Swiss Hotell, Euroopa Komisjon, Eesti Energia, Ericsson Eesti, Humana, Prisma, Statoil, Meconet, Kihnu saare Päästeteenistus, perearstikeskuse meedikud ja paljudes muudes asutustes/ firmades.

Koolitaja valdab perfektselt eesti ja vene keelt ning koolitab mõlemas keeles.

Õppemeetoditena on koolitustel kasutusel traditsiooniline loenguvorm (40%) koos illustreeritud esitlusega, praktilised ülesanded (60%), sealhulgas rollimängud, simulatsioonid, probleemõppemeetodid, rühmatööd. Koolitusel kasutatakse ka elustamismannekeeni ja traumadeks silikoonist mulaaže.